Search product by keywords
Search product by code

Nudimo nenadmašno iskustvo u svetu inovativne automatizacije!

Biti Roger Technology Biznis (Poslovni) partner znači imati priliku da budete uključeni u važan projekat sa značajnom ulogom u svetu automatskog otvaranja. Roger Technology nudi izuzetnu mogućnost svim našim distributerima ili prodavcima koji su odlučili da specijalizuju i kvalifikuju svoj način poslovanja.
Pored toga, kao Roger Technolgy, oni rade sa glavnim ciljem da prodaju i promovišu proizvode veoma promišljeno, da bi pre svega zaštitili krajnjeg kupca u vreme kupovine nekog rešenja ili proizvoda, pružanjem saveta i pomoći na primarnom nivou, kao i mreže montažera koji mogu da obezbede ispravnu ugradnju. 

Šta možemo ponuditi:

Roger Technology je u mogućnosti da ponudi jedinstven asortiman ekskluzivnih i kvalitetnih proizvoda, posebno bogatih velikom strašću-iskustvom, za koje nema suparnika unutar svog tržišnog sektora.
Naša filozofija pri izradi proizvoda prenosi se sa velikom strašću i pažnjom na svaki pojedinačni deo,a posebno u stvaranju i razvijanju proizvoda superiornog kvaliteta koji čini razliku u trenutku biranja proizvoda,  u poređenju sa mnogim proizvodima prisutnim na tržištu. Pored toga, naš proizvod mora da garantuje jednostavnu i ispravnu ugradnju, što uvećava njegovu vrednost i dugoročno održava njegovu efikasnost. 

Roger Technology Premium Dealers:
Uvek tragamo za novim prodavcima koji žele da postanu Biznis partneri sa Roger Technology a posebno želimo da naši partneri budu naša istinita priča  o uspehu.  Naš glavni cilj je da to činimo na način gde naša strast predstavlja veliku i prelepu priču koju naši partneri preko tržišta mogu ispričati svojim kupcima. Iz tog razloga,  kreirali smo reprezentativni brend naše prodajne mreže "Roger Technology  Passion Points" gde smo svakodnevno posvećeni tome da obezbedimo veliki niz prednosti kao što su:

 • Kontinuirana tehnička inovacija proizvoda
 • Stalno istraživanje u pravcu pojednostavljenja ugradnje i održavanja proizvoda 
 • Stalno istraživanje i upotreba konstrukcionih materijala primarnog kvaliteta i sa mehaničkog i sa elektronskog stanovišta
 • Tehnički i komercijalni trening kursevi
 • Projektno konsultovanje pre i nakon prodaje
 • Korisnički servis prvog nivoa
 • Marketing i ko-brending aktivnost na teritoriji
 • Program nagrađivanja i podsticaji na osnovu ciljne prodaje koja je određena i pravilno dimenzionisana za  svakog prodavca
 • Start-up aktivnost na novim rešenjima i proizvodima


Ko su Premium Dealers
 Roger Technology:
Profesionalci posvećeni i usredsređeni na davanje predloga rešenja i proizvoda za svet Kućne automatizacije, koji zbog načina na koji su nastali, predstavljaju pravu inovaciju uspeha.
Pravi Roger Tecnnology Biznis partner prepoznatljiv je po logou "Passion Points", i on je profesionalac koji

 • Odlično poznaje sve Roger Technology proizvode
 • Predlaže, sa velikim iskustvom, pravilna rešenja u skladu sa realnim potrebama kupca i tipologiju ugradnje
 • Promoviše „Roger Technology" brend zahvaljujući odgovarajućim marketing aktivnostima shodno mreži montažera
 • Stalno je obavešten i zna o novim  rešenjima i proizvodima zahvaljujući trening kursevima
 • Promoviše svoj imidž i izlaže na svom prodajnom mestu brend „Premium Dealers"
 • Uživa posebne linije popusta i periodične promocije koje su napravljene za prodajnu mrežu
 • Uživa u aktivnostima KO-MARKETINGa  razvijenim kroz Biznis partner kanal
Da bi saznali sve o prednostima našeg Biznis partner programa, molimo direktno kontaktirajte:
Mr. Roberto Dal Bianco
Business Partner Developer
sales@rogertechnology.it
Mob: +39-377-2529786

[Ili pоpunitе оbrаzаc zа kоntаkt dа bi trаžili dоdаtnе infоrmаciје kliktаnjеm nа slеdеći link]