Search product by keywords
Search product by code
 

NAŠ BREND VAM OBEĆAVA

 
Roger Technology je više nego ime kompanije.
To je brend koji obećava veliko iskustvo stručnim
kupcima i krajnjim korisnicima

NAŠA KULTURA: STVARNO NASLEĐE NAŠE KOMPANIJE

Roger Technology nije samo kompanija koja proizvodi rešenja za kućnu automatizaciju, več je uglavnom kompanija sa filozofijom o proizvodima koja je nastala sa velikim inovativnim i kreativnim duhom, sa visoko tehnološkim rešenjima, i dubokom ekspertizom u razvoju proizvodnje na osnovu realnih potreba montažera i krajnjih korisnika.

Ljudi i ideje 

Postojanje Roger Technology oduvek se zasnivalo na vrednostima izuzetno strastvenih ljudi. Ljudi koji nikada ne pokleknu, ljudi koji biraju velike izazove da bi izbegli da budu monotoni. Ljudi koji veruju da bilo koja genijalna ideja daje život velikoj promeni ka boljoj budućnosti.

Kreativna inovacija
Glavni element nasleđa naše kompanije je kontinuirana kreativna inovacija koja predstavlja obeležje svih naših rešenja. Sa Roger Technology, inovacija i kreativnost spajaju se u jedinstveni koncept koji je izraz pravog iskustva u pogledu realnih potreba kupaca.

Bezbednost i tehnologija
Bezbednost i tehnologija su veliki saveznik Roger Technology kulture. Bilo koja stvar koju smislimo, proizvedemo i stavimo u ruke naših kupaca, mora biti osmišljena i napravljena sa  maksimalno raspoloživom tehnologijom i da garantuje najbolji standard bezbednosti.

Ekspertiza proizvoda
Na našem jeziku reč „iskustvo“ prevodi se sa rečju „strast“. Za nas, strast je sve, to je velika vrednost koja nas svakoga dana gura ka stalnoj, jakoj  kritičnosti u pogledu razvijanja proizvoda i rešenja koji moraju da budu povezani sa stvarnim potrebama naših kupaca koji žele proizvod dizajniran po njihovoj želji i koji funkcioniše.

Kvalitet Made in Italy (napravljeno u Italiji)
Sva Roger Technology rešenja, proizvodi, dizajn i kompletan proizvodni proces napravljenii su u Italiji uz upotrebu materijala primarnog kvaliteta koje uvek nalazimo na tržištu preko partnera dobavljača koji dele istu strast i profesionalnosti našeg preduzeća u stvaranju tehnološki pouzdanih, efikasnih i jednostavnih proizvoda napravljenih na taj način da bi se ugradili i koristili.

Tržišni dijalog
Razvijamo i volimo dijalog između naše kompanije i naših kupaca, jer smo izuzetno ubeđeni da samo zahvaljujući sposobnosti da osluškujemo tržište možemo stvarati bolja rešenja u pogledu potreba naših kupaca.

 

ODLIČNA STVAR UKLOPLJENA U ODLIČAN POSLOVNI MODEL  

Osnovna filozofija naše kompanije je usvajanje poslovnog modela koji je u potpunosti fokusiran na najveće zadovoljstvo naših kupaca. Zahvaljujući našem centralizovanom poslovnom modelu gde su sve naše poslovne jedinice direktno uključene u lanac proizvodnje, u stanju smo da budemo kompanija visoke fleksibilnosti i efikasnosti.