Search product by keywords
Search product by code

Ekološki pristup u našem načinu osmišljavanja proizvoda

Mi u  Roger Technology uvek imamo ekološki pristup našoj proizvodnji i naša rešenja daje naše osoblje a koriste ih naši kupci.
Koristimo reč  „Životna sredina“ jer je naša osnovna želja da zaštitimo radnu sredinu, okruženje proizvoda i spoljnu životnu sredinu, kako bi kao ekološki odgovorna kompanija stvarali održive proizvode.

Iz tog razloga, mnogo ulažemo unutar naše kompanije na način da su svi naši proizvodni procesi u savršenoj ravnoteži sa uticajem na životnu sredinu, sa bezbednošću našeg proizvodnog osoblja, pre svega poboljšavajući dobrobiti po pitanju zdravlja i bezbednosti naših radnika. 

 
Stvaranje održivog proizvoda za nas znači imati životni motiv koji je kompletno integrisan u kulturu naše kompanije.        


U osnovi, bavimo se sledećim:

  • Stvaranje i razvoj proizvoda sa proizvodnim procesom koji uzima u obzir sva rasipanja u pogledu energije, resursa i proizvodnih materijala.
  • Razvoj produktivnog i logističkog procesa, u potpunosti internog i integrisanog, radi smanjivanja internih i eksternih troškova procesa i menadžmenta.
  • Pravilno upravljanje za odlaganje i ponovno korišćenje proizvodnog otpada.
  • Stvaranje održivog proizvoda koji je, zahvaljujući niskoj potrošnji energije i lakoj instalaciji, u stanju da stvori realnu prednost za kupce profesionalce i kupce krajnje korisnike.
  • Razvijanje rešenja i proizvoda sa niskim rizikom uticaja na životnu sredinu.
  • Obezbeđivanje da naš celokupni interni proizvodni kadar ima odgovarajuće znanje za obavljanje svog posla na odgovoran način u skladu sa politikom zaštite životne sredine.
  • Ostvarivanje jasne i prave komunikaciju sa svim kupcima i radnicima na temu ekoloških inicijativa.
  •  Stvaranje radnog okruženja i atmosfere u kompaniji skoncentrisanih na maksimalnu valorizaciju znanja naših ljudskih resursa, obezbeđujući jednake mogućnosti tretmana, rasta i razvoja.