Search product by keywords
Search product by code

Serija radio prijemnika

Spektar rešenja Roger Technology predstavlja dve tipologije radio prijemnika. Radio prijemnik sa utikačem da bi se direktno povezao sa jedinicom za upravljanje i radio prijemnik sa univerzalnim terminalom i modular